Hem > Örebro MedicinHistoriska Museum

Örebro MedicinHistoriska Museum

Vår vision är att registrera och katalogisera vårt kulturarv i form av föremål och litteratur av medicinhistoriskt intresse och att denna kunskap görs allmänt tillgänglig. I målbilden är museets primära avgränsning geografisk och omfattar den historiska hälso- och sjukvården inom Region Örebro Län. I detta inrymmes också den utbildning som bedrivits inom regionen.
Museet saknar fn egna fysiska lokaler. Vår lokal är digital men objekten existerar naturligtvis i verkligheten och har en fysisk plats, ofta på en vårdinrättning eller i förråd, vilket finns i den registrerade informationen. Det framgår ibland om platsen kan besökas. Många föremål är fn utplacerade mer som estetiska konstverk utan läsbar information.
Upplägget är utformat som samlingar där varje samling innefattar ett antal objekt där ägarskapet styr. Det framgår av samlingsbeskrivningen. Varje objekt är sökbart oavsett samlingstillhörighet.
Med det digitala museets information kan utställningar skapas. Dessa kan vara temabaserade eller utbildningsbaserade. Utställningar kan vara helt digitala men genom tillfälliga förflyttningar av föremål till faktiska lokaler räknar vi med att kunna skapa fysiska utställningar.
En möjlighet med ett digitalt museum som bas är lånemöjligheter från och till andra museer, exempelvis för vandringsutställningar. En utvecklingsmöjlighet är att göra medicinhistoriska vandringar inom Region Örebro Län med hjälp av appar för smartphones o läsplattor.


Museet är en del av Örebro MedicinHistoriska Sällskap.
Museet är nytt, registrerat som arbetslivsmuseum och är under en pågående utveckling. Webbadress till museet

ÖMHS och ÖMHM stöds av Örebro Universitet och Region Örebro Län