Samlingar

7 samlingar totalt.

ORU skrifter

Skrifter som ägs av Örebro Universitet

Visa objekten i ORU skrifter

RÖLGER Skrifter

Litteraturobjekt som ägs av Geriatriska kliniken, Region Örebro Län

Visa objekten i RÖLGER Skrifter

RÖLGER Föremål

Föremål som ägs av Geriatriska kliniken, Region Örebro Län

Visa objekten i RÖLGER Föremål

Analgesiapp_Portabel_AGA Sedator_1945 -13.JPG

RÖLMT Föremål

Föremål som ägs av Medicinteknisk avdelning, Örebro Region Län

Visa objekten i RÖLMT Föremål

HLR-film bild.jpg

RÖLAN föremål

Föremål som ägs av Anestesi- och Intensivvårdskliniken i Region Örebro Län

Visa objekten i RÖLAN föremål

0B874310-C414-42E9-9AC4-C292255D1F6A.jpeg

ÖMHM föremål

Innehåller föremål som ägs av Örebro MedicinHistoriska Sällskap

Visa objekten i ÖMHM föremål

IMG_3771.jpg

ÖMHM skrifter

Innehåller litteraturobjekt som ägs av Örebro MedicinHistoriska Sällskap

Visa objekten i ÖMHM skrifter