Samlingar

7 samlingar totalt.

ORU skrifter

Skrifter som ägs av Örebro Universitet

Visa objekten i ORU skrifter

RÖLGER Skrifter

Litteraturobjekt som ägs av Geriatriska kliniken, Region Örebro Län

Visa objekten i RÖLGER Skrifter

RÖLGER Föremål

Föremål som ägs av Geriatriska kliniken, Region Örebro Län

Visa objekten i RÖLGER Föremål

RÖLMT Föremål

Föremål som ägs av Medicinteknisk avdelning, Örebro Region Län

Visa objekten i RÖLMT Föremål

RÖLAN föremål

Föremål som ägs av Anestesi- och Intensivvårdskliniken i Region Örebro Län

Visa objekten i RÖLAN föremål

ÖMHM föremål

Innehåller föremål som ägs av Örebro MedicinHistoriska Sällskap

Visa objekten i ÖMHM föremål

ÖMHM skrifter

Innehåller litteraturobjekt som ägs av Örebro MedicinHistoriska Sällskap

Visa objekten i ÖMHM skrifter